نورمحمدی

05مرداد
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یک ایده نو بود
ابراهیم نورمحمدی:

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یک ایده نو بود

فرمانده قرارگاه تحول اجتماعی کشور گفت: برپایی این نمایشگاه ایده‌ای نو بود برای اینکه بتوانیم بعد از سال‌ها نشان دهیم که افق دیدمان کجاست و چطور در مسیر ظهور در حال حرکت هستیم.