مسئول مؤسسه فتوح اندیشه

07شهریور
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مساجد برای تقویت گفتمان مقاومت
مسئول مؤسسه فتوح اندیشه:

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مساجد برای تقویت گفتمان مقاومت

مسئول مؤسسه فتوح اندیشه گفت: ظرفیت مسجد می‌تواند برای گفتمان مقاومت به عنوان پشتیبان مورد استفاده قرار بگیرد.