مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم

15آذر
ضرورت بکارگیری دقت عمل در روایت تاریخ
مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم دربازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز؛

ضرورت بکارگیری دقت عمل در روایت تاریخ

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم گفت: : در مسیر بیان سیر تاریخی باید بسیار با دقت عمل کرد چراکه در طول تاریخ تحریف‌های بسیاری انجام شده است.