مرکز فقهی ائمه اطهار

03دی
شکل دهی روند فکری و ذهنی مخاطبان در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز
حجت الاسلام میثم موحدیان در حاشیه بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مطرح کرد؛

شکل دهی روند فکری و ذهنی مخاطبان در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

گروهی از دانش آموختگان مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.