فعالین جمعیت

01دی
پای جمعیتی‌ها نیز به نمایشگاه مسجد جامعه‌پرداز باز شد

پای جمعیتی‌ها نیز به نمایشگاه مسجد جامعه‌پرداز باز شد

اعضای مجمع جبهه مردمی فعالان جمعیت از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.