فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

10آذر
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در سطح جامعه تحول آفرین است
فرماندار ویژه نجف آباد:

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در سطح جامعه تحول آفرین است

فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد استان اصفهان گفت: انتقال مطالب و محتوای نمایشگاه مسجد جامعه پرداز به سطح جامعه می‌تواند تحول آفرین باشد.