علیرضا احمدی

25آذر
دغدغه مسجد محوری بنیاد هدایت ستودنی است
در حاشیه بازدید معاون وزیر از «نمایشگاه مسجد جامعه پرداز» مطرح شد؛

دغدغه مسجد محوری بنیاد هدایت ستودنی است

علیرضا احمدی گفت: زحمات بسیاری در راستای برپایی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز کشیده شده است و این موضوع نشان از دغدغه‌مندی متولیان امر است.