عضو شورای اسلامی شهر نجف آباد

10آذر
درخواست عضو شورای شهر نجف آباد برای برپایی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در اصفهان

درخواست عضو شورای شهر نجف آباد برای برپایی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در اصفهان

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر نجف آباد گفت: امیدواریم با حضور مجموعه بنیاد هدایت در شهرستان نجف آباد، بتوانیم ائمه جماعات را با موضوعات این نمایشگاه آشنا کرده و به صورت الگو در چند مسجد آغاز کنیم.