عبدالرسول امامی

10آذر
نقش تاثیرگذار نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمنان
شهردار نجف آباد مطرح کرد؛

نقش تاثیرگذار نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمنان

شهردار نجف آباد گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز نقش بسیار موثری در خنثی کردن بسیاری از دسیسه‌های دشمن دارد.