عباس حیدرزاده

03دی
ضرورت تربیت امامانی برای رهبری جامعه و حل مشکلات محله
عباس حیدرزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز عنوان کرد؛

ضرورت تربیت امامانی برای رهبری جامعه و حل مشکلات محله

عباس حیدرزاده، پیشکسوت مداحی: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز موجب می‌شود امام جماعت‌هایی داشته باشیم که هرکدام محورهای وحدت و حل مسائل محله خود باشند.