طائب

09شهریور
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز ظرفیتی برای تقویت جایگاه امامان مساجد است

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز ظرفیتی برای تقویت جایگاه امامان مساجد است

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار، با اشاره به اینکه رسالت تربیت این امامان مساجد بر عهده حوزه‌های علمیه است، بیان کرد: در این نمایشگاه می توان طلاب و روحانیون را برای امام جماعت شدن تشویق کرد.