سند ملی مسجد

16آذر
سند ملی مسجد

سند ملی مسجد

یکی از ابتکارات مهم امام بزرگوار ما همین بود که از اول انقلاب، مساجد را محور قرار داد. آن روزهای اول انقلاب، مرکز تشكّل لازم بود، هسته ی مرکزی لازم بود؛ این هسته ی مرکزی را امام بلافاصله همان روز اوّل حتی قبل از اینکه اعلام پیروزی بشود، معین کردند؛ مساجد.