سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم

06شهریور
“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” گامی مهم در راستای حل مشکلات مردم است
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم:

“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” گامی مهم در راستای حل مشکلات مردم است

حجت الاسلام طباطبا‌یی‌نژاد، گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز گامی مهم در راستای پیشبرد مساجد به سمتی است که بتوانند مشکلات مردم را برطرف کنند.