رائفی پور

05مرداد
لزوم الگوگیری از نمایشگاه مساجد جامعه پرداز
رائفی پور:

لزوم الگوگیری از نمایشگاه مساجد جامعه پرداز

علی اکبر رائفی پور، مدیر موسسه مصاف نیز اظهار داشت: دیگر مجموعه‌ها باید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز الگوگیری کنند و باهم هم افزایی داشته باشند.