حسینی اراکی

03آذر
“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” در مسیر تمدن‌سازی گام برداشته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی اراکی مطرح کرد؛

“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” در مسیر تمدن‌سازی گام برداشته است

عضو هیئت امنای بنیاد هدایت گفت: یکی از مهم‌تری شرایط ظهور اجتماع قلوب مؤمنین و تمدن‌سازی است که نمایشگاه مسجد جامعه پرداز به طور کامل به این موضوع پرداخته است.