حجت الاسلام و المسلمین پناهیانگ

17آبان
نقش مؤثر “نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” در ترسیم نقشه راه امامان جماعت
استاد پناهیان مطرح کرد؛

نقش مؤثر “نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” در ترسیم نقشه راه امامان جماعت

عضو هیئت‌امنای بنیاد هدایت، با اشاره به نقش مهم "نمایشگاه مسجد جامعه پرداز" در ترسیم نقشه راه امامان جماعت مساجد، گفت: این نمایشگاه بیانگر و تبیین‌کننده وظایف ائمه جماعات است که وقتی آنها نسبت به این وظیفه اطلاع کامل پیدا کنند قطعاً می‌توانند در مسیر اجرا بهتر عمل کنند.