حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

22آبان
بازدید مدیران تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

بازدید مدیران تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

مدیران تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.