حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان

02شهریور
نمایشگاه “مسجد جامعه پرداز” گامی در راستای احقاق “لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ” است
حجت الاسلام رحیمیان:

نمایشگاه “مسجد جامعه پرداز” گامی در راستای احقاق “لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ” است

حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان، گفت: مساجد برای قوام و تداوم نظام اسلامی، یک پایگاه ضروری و اجتناب ناپذیر هستند.