حجت الاسلام و المسلمین برادران

06آذر
“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” هدفی راهبردی برای رسیدن به “تمدن نوین اسلامی” است
حجت الاسلام والمسلمین برادران:

“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” هدفی راهبردی برای رسیدن به “تمدن نوین اسلامی” است

عضو هیئت امنای بنیاد هدایت، نمایشگاه مسجد جامعه پرداز را یک برنامه و هدف راهبردی برای رسیدن به "تمدن نوین اسلامی" دانست.

01آذر
بازدید “هیئت امنای” بنیاد هدایت از “سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز”

بازدید “هیئت امنای” بنیاد هدایت از “سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز”

جمعی از اعضای هیئت امنای بنیاد هدایت، از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز، بازدید و در خصوص بخش های مختلف این نمایشگاه، بحث و تبادل نظر کردند.