حجت الاسلام والمسلمین محمد حاجی‌ابوالقاسم

15آذر
بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز برای مسئولین واجب است
مشاور رئیس جمهور در امور حوزه و روحانیت؛

بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز برای مسئولین واجب است

حجت الاسلام والمسلمین حاجی‌ابوالقاسم گفت: بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز برای هر مسئولی از مسئولین نظام اسلامی واجب است.