حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده

22آبان
بیان الگوی تحولی مسجد در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز
مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل مطرح کرد؛

بیان الگوی تحولی مسجد در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: امروز نیازمند تحول مساجد هستیم که الگوی لازم برای این تحول در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بیان شده است.