حجت الاسلام حمید احمدی

21آذر
ردپای اربعینی‌های کشور در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز
رئیس کمیته فرهنگی اربعین کشور در بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز ؛

ردپای اربعینی‌های کشور در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

حجت الاسلام حمید احمدی: پیوستگی مطالب نمایشگاه به یکدیگر و بیان فرمایشات مقام معظم رهبری در نمایشگاه جزو نقاط قوت این حرکت است.