تمدن نوین اسلامی

06آذر
“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” هدفی راهبردی برای رسیدن به “تمدن نوین اسلامی” است
حجت الاسلام والمسلمین برادران:

“نمایشگاه مسجد جامعه پرداز” هدفی راهبردی برای رسیدن به “تمدن نوین اسلامی” است

عضو هیئت امنای بنیاد هدایت، نمایشگاه مسجد جامعه پرداز را یک برنامه و هدف راهبردی برای رسیدن به "تمدن نوین اسلامی" دانست.