ایزدی خواه

05مرداد
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مجموعه ادبیات تئوری و مستند شده است
ایزدی‌خواه:

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مجموعه ادبیات تئوری و مستند شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یک مجموعه ادبیات تئوری و مستند شده است.