ارتش جمهوری اسلامی

05مرداد
محتوای نمایشگاه مساجد جامعه پرداز کاملا قابل لمس بود
امیر سرتیپ محمودی:

محتوای نمایشگاه مساجد جامعه پرداز کاملا قابل لمس بود

معاون اجرایی فرمانده کل ارتش گفت: این نمایشگاه حکمرانی اسلامی از صدر تا کنون را به تصویر کشیده به طوری که کاملا قابل لمس بود.