اداره قرآن، عترت و نماز ناحیه 2 آموزش و پروش استان قم

24آذر
بیان تاریخ دقیق تشیع در کنار تبیین خط مشی علما
کارشناس اداره قرآن، عترت و نماز ناحیه 2 آموزش و پروش استان قم مطرح کرد؛

بیان تاریخ دقیق تشیع در کنار تبیین خط مشی علما

علی نظرزاده: طراحی این نمایشگاه به گونه‌ای بوده است که برای اهل علم ازجمله دانشجویان، علما، فرهنگیان و کسانی که در مباحث علمی در حال فعالیت هستند، قابل استفاده است.