احمد راستینه

15آذر
گام بزرگ نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در عرصه تمدن‌سازی
نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

گام بزرگ نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در عرصه تمدن‌سازی

راستینه نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز گام مهمی در حرکت به سمت تمدن‌سازی برداشته و توانسته این موضوع را به تصویر بکشد.