آیت الله سعیدی

06شهریور
مفاهیم نمایشگاه مسجد جامعه پرداز از فکری دغدغه‌مند نشأت گرفته است
آیت الله سعیدی در جمع خبرنگاران؛

مفاهیم نمایشگاه مسجد جامعه پرداز از فکری دغدغه‌مند نشأت گرفته است

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: مفاهیم نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بسیار عالی و از فکری ارزشمند و روحی دردمند و دغدغه‌مند بروز پیدا کرده است.