بایگانی‌های تیتر سه | منار

27اسفند
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز دیدگاه مخاطبین را متحول می‌کند
حجت الاسلام بهشتی مطرح کرد؛

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز دیدگاه مخاطبین را متحول می‌کند

امام محله یکی از پایگاه‌های اجتماعی استان یزد گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز می‌تواند با اطلاعات و محتوای خود دیدگاه جدیدی به مخاطبین ارائه کند.

23اسفند
جامعه هدف و مخاطب نمایشگاه مسجد جامعه پرداز گسترش یابد
11اسفند
امامان محله مجریان سند ملی مسجد هستند
حجت الاسلام زمانی مطرح کرد؛

امامان محله مجریان سند ملی مسجد هستند

امام محله یکی از مساجد شهرستان ساری استان مازندران گفت: سند ملی مسجد و هر سندی که بر محور مسجد تنظیم شود باید توسط امام محله به اجرا در بیاید.

10اسفند
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بهترین الگوی جامعه اسلامی است
حجت الاسلام خضری مطرح کرد؛

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بهترین الگوی جامعه اسلامی است

یکی از خطباء کشوری گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بهترین الگو برای شکل‌گیری جامعه اسلامی و حکمرانی محلی و مردمی است.

10اسفند
باید به دنبال توسعه فردی امامان محله و میانی باشیم
سرکار خانم نیکوئیان مطرح کرد؛

باید به دنبال توسعه فردی امامان محله و میانی باشیم

مسئول شبکه‌سازی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران گفت: باید به دنبال توسعه فردی امامان محله و میانی باشیم.

08اسفند
 لزوم ترکیب علوم انسانی با مبانی اسلامی
حجت الاسلام چراغی تاکید کرد؛

 لزوم ترکیب علوم انسانی با مبانی اسلامی

کارشناس ادیان و مذاهب اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: علوم انسانی با مبانی اسلامی باید ترکیب شود تا شاهد بروز این تحول و ایجاد سبک زندگی اسلامی باشیم.

08اسفند
جامعه آرمانی با مسجد محوری محقق می‌شود
حجت الاسلام فروتنی تشریح کرد؛

جامعه آرمانی با مسجد محوری محقق می‌شود

امام محله یکی از مساجد استان خراسان جنوبی گفت: امروز برای اینکه به سمت جامعه مطلوب و آرمانی برویم باید مساجد و امامان محله محور باشند.